Piliere dôchodkového systému

Zaujímate sa o svoju budúcnosť? Možno áno, ale máloktorý mladý človek uvažuje o dôchodkovom veku a o sporeniach, ktoré si môže zaobstarať už teraz. Ale starší ľudia by už mali byť informovanejší o dôchodku, ktorý ich reálne čaká v priebehu pár rokov. Dôchodkový systém bol v roku 2003 na Slovensku reformovaný a systém s jedným povinným pilierom nahradil systém nový. Teraz máte možnosť prispievať do troch pilierov, z toho dva sú nepovinné. Chcete vedieť viac? Pozrime sa na ne.

Prvý pilier

Tento pilier je zákonne povinný. Ide o dôchodkové poistenie, ktoré patrí medzi jedno z piatich poistení spravovaných Sociálnou poisťovňou. Zahŕňa dôchodok starobný a invalidný. Na starobný dôchodok máte právo pri splnení dvoch podmienok: dôchodkové poistenie ste odvádzali aspoň 15 rokov a dovŕšili ste dôchodkový vek. Ten bol stanovený na rok 2017 na 62 rokov a 76 dní. Dôchodkový vek sa znižuje u niektorých skupín obyvateľov, u žien, čo vychovali jedno a viac detí, u zamestnancov v baníctve a podobne. Tento systém je financovaný priebežne, Sociálna poisťovňa peniaze z odvodov ihneď prerozdeľuje.

Druhý pilier

Začnime tým, že je nepovinný. Ale ak sa rozhodnete vstúpiť a to je možné len do veku 35 rokov, už nie je možnosť z piliera vystúpiť. Narozdiel od prvého piliera nepredstavuje poistenie a nie je priebežný. Jedná sa o sporenie, takže vkladáte určité čiastky v pravidelných intervaloch a tie sa zhodnocujú. Vklady sú zložené z časti z povinných odvodov, za rok 2017 to bolo 4,25% z vymeriavaceho základu a o túto časť sú znížené odvody do piliera prvého, a z dobrovoľného príspevku, ktorý si určíte sami. Váš dôchodkový účet spravuje dôchodková správcovská spoločnosť DSS a máte možnosť zároveň si zvoliť fondy, do ktorých vložíte nasporené peniaze.

Tretí pilier

Opäť dobrovoľný pilier a nazýva sa doplnkové dôchodkové sporenie. Financie spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Ale pozor, pre niektorých je tretí pilier povinný! Patria sem rizikové práce a v ich prípade zamestnávateľ uzatvorí zmluvu s DSS a platí príspevok za zamestnanca. Výška mesačných vkladov je určená účastníckou zmluvou, ktorú uzatvoríte s DSS. O výplatu dávok môžete požiadať, keď dosiahnete dôchodkový vek, a to približne 62 rokov.

Ďalšie možnosti

Ak by ste chceli ďalšiu finančnú rezervu, okrem dôchodkového sporenia, skúste pouvažovať o životnom poistení. Má viacero foriem, väčšinou pokryje riziká pre prípad smrti a peniaze vyplatí Vašej rodine alebo dožitia, keď peniaze vyplatí Vám. Iné formy sú aj sporiace a obsahujú rôzne pripoistenia, je len na Vás, ktorý variant si vyberiete.

© 2019 Temínované-Vklady.sk, Všechna práva vyhrazena.