Ako vybrať najlepší termínovaný vklad

Pri výbere najvhodnejšieho termínovaného vkladu je potreba vyjsť zo základných parametrov - teda z výšky čiastky, ktorú chceme zúročiť a času, po ktorý túto sumu môžeme postrádať. Rozhodne by ale výška úrokovej sadzby nemala byť hlavným a jediným kritériom výberu.

Ako si teda vybrať najlepší termínovaný vklad?

  1. Najprv si ujasníme, akú vysokú sumu máme k dispozícii.

  2. Na akú dobu chceme peniaze uložiť? Je dobré sa zamyslieť nad tým, aká najhoršia situácia môže nastať, keď budeme rýchlo potrebovať určitú čiastku. Napríklad môžeme sumu vo výške trojnásobku našich mesačných nákladov uložiť na trojmesačný termínovaný vklad pre prípad neočakávanej straty zamestnania. Zvyšok peňazí, ktoré máme k dispozícii už môžeme umiestniť na termínovaný vklad s dlhšou lehotou.

  3. Aký máme vzťah k riziku? Odvážame sa peniaze uložiť do niektorej z menších bánk za vyšší úrok, alebo dáme prednosť overeným "Titánom" - velkým bankám?

  4. Ak preferujeme osobné zariaďovaní pred vybavovaním on-line alebo poštou, je potrebné sa pozrieť, či má daná banka pobočku vo vašom dosahu.

  5. Teraz už nám len ostáva: zoradiť termínované vklady na nami vybranú dobu podľa výšky úrokovej sadzby, vyškrtnúť tie, ktoré si vyžadujú vyššiu sumu, než máme k dispozícii a prípadne vyčiarknuť rizikové kampeličky alebo tie, ktoré nemajú pobočku v našej blízkosti.

Víťazný vklad sa nachádza na prvom mieste.

© 2019 Temínované-Vklady.sk, Všechna práva vyhrazena.