Čo je termínovaný vklad

Termínovaný vklad je bankový účet, ktorý slúži k lepšiemu úročeniu vložených peňazí, než nám ponúka bežný bankový účet. Oproti bežnému bankovému kontu majú termínované účty vyššiu úrokovú sadzbu - tú nám ale banka dáva výmenou za to, že po určitú vopred stanovenú dobu nebudeme môcť s uloženými peniazmi voľne nakladať.

Použitie termínovaného vkladu

Všeobecne sa dá povedať, že termínovaný vklad je vhodné využiť vtedy, ak máme voľné finančné prostriedky a vieme, že tieto peniaze nebudeme niekoľko týždňov či mesiacov potrebovať.

Dobrý príklad účelu, pre ktorý by sme mohli termínovaný vklad využiť, je napríklad umiestnenie krátkodobé finančné rezervy, ktorú by sme z hľadiska finančného plánovania mali držať vo výške trojnásobku našich mesačných nákladov.

Termínovaný vklad vs. sporiaci účet

Na čo sa termínovaný vklad naopak nehodí je pravidelné mesačné sporenie menších súm. K týmto účelom sú vhodnejšie sporiace účty, pretože na termínovaný účet sa v priebehu trvania zmluvy nedajú vkladať ďalšie sumy, a to ani v hotovosti, ani prevodom. Zmluva o termínovanom vklade je vždy uzatvorená na konkrétnu dobu a konkrétnu sumu. Zvýšiť alebo znížiť vklad možno až po uplynutí tejto doby.

© 2019 Temínované-Vklady.sk, Všechna práva vyhrazena.