Typy termínovaných vkladov

Termínovaných vkladov nájdeme na našom trhu niekoľko desiatok, všeobecne ale môžeme tieto produkty rozdeliť do niekoľkých základných kategórií podľa troch hlavných kritérií:

  • Podľa dĺžky
  • Podľa spôsobu ukončenia
  • Podľa meny

Rozdelenie podľa dĺžky

Podľa doby, na ktorú sú dojednané sa termínované vklady delí na krátkodobé v dĺžke týždňov, strednodobé trvajúce rádovo mesiace a dlhodobé, ktorých dĺžka je jeden rok a viac.

Jednorazový alebo cyklický

Ďalší parameter, ktorý je u termínovaných vkladov dôležitý je spôsob, ktorým sa bude postupovať po uplynutí doby, na ktorú je vklad dohodnutý. Existujú klasické jednorazové termínované vklady (bez obnovy) s vopred stanovenou pevnou lehotou a dohodnutou úrokovou sadzbou. Druhým typom je termínovaný účet s obnovoucyklický alebo tiež revolvingový, ktorý po uplynutí stanovenej lehoty, ak nie je klientom vybraný, je automaticky obnovený s rovnakou lehotou a úrokovou sadzbou.

Delenie podľa meny

Termínovaný vklad môže byť vedený v Eurách, alebo sa môže jednať o vklad v cudzej mene, kedy sa najčastejšie stretneme s vklady v amerických dolároch. Na týchto účtoch bývajú iné úrokové sadzby, čo súvisí s kolísaním kurzov jednotlivých mien.

© 2020 Temínované-Vklady.sk, Všechna práva vyhrazena.